Første deltaker i NEXAF Trial tilbake for 12 måneders oppfølging

Onsdag 15. mars kom første deltaker tilbake for 12 måneders oppfølging i NEXAF Trial. Dette er en stor milepæl. Etter et år med inkludering og testing både i Trondheim, Bærum og Tromsø har vi nå passert 110 deltakere og er med det et godt stykke på vei mot målet som er 360 deltakere. Vi håper at studien vil gi oss mer svar om hvordan trening påvirker mengde atrieflimmer og livskvalitet.