Den første forskningsartikkelen fra NEXAF har blitt publisert!

Artikkelen er skrevet av Kristoffer Robin Johansen og er en del av hans PhD-arbeid og er basert på data samlet inn i Birkebeiner aldringsstudien og i Tromsøundersøkelsen.

Menn som hadde deltatt i Birkebeinerrennet på ski i gjennomsnitt 14 ganger ble fulgt opp i 10 år og deres forekomst av atrieflimmer og hjerneslag ble sammenlignet med en gruppe menn i samme alder fra den generelle befolkningen. Etter 10 år hadde nesten 30% av Birkebeinerne utviklet atrieflimmer og risikoen for atrieflimmer var nesten dobbelt så høy blant disse som i den mindre aktive generelle befolkningen. Selv om atrieflimmer er kjent som en viktig risikofaktor for hjerneslag, var forekomsten av slag lav blant Birkebeinerne. Resultatene fra denne studien tyder på at treningsrelatert atrieflimmer er forbundet med en lavere slagrisiko enn atrieflimmer som opptrer sammen med andre hjerte-kar-risikofaktorer. Imidlertid hadde Birkebeinere med atrieflimmer en nesten dobbelt så høy risiko for slag som Birkebeinere uten atrieflimmer. Dette kan tale for at også Birkebeinere med atrieflimmer bør behandles med blodfortynnende medisiner for å forebygge hjerneslag i tråd med gjeldene retningslinjer.

Les artikkelen her:

Risk of atrial fibrillation and stroke among older men exposed to prolonged endurance sport practice: a 10-year follow-up. The Birkebeiner Ageing Study and the Tromsø Study | Open Heart (bmj.com)