NEXAF – The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Initiative

NEXAF er et nasjonalt initiativ med hovedformål å øke kunnskap om trening hos personer med hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. NEXAF består av flere studier som skal se på betydningen av trening for ulike grupper av atrieflimmer-pasienter. Har du atrieflimmer? Les mer om sykdommen her. Vil du delta i verdens største forskningssatsning på trening med atrieflimmer?
NEXAF ledes av Bjarne Martens Nes og Marius Myrstad.


HER KAN DU LESE MER OM DE TRE STUDIENE I NEXAF:

NEXAF TrialNEXAF DetrainingNEXAF Prevention

Trening ved atrieflimmer – en randomisert kontrollert multisenterstudie Gjennom NEXAF-studien ønsker vi å skaffe mer kunnskap om effektene av fysisk aktivitet […]
Les mer …

Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer I NEXAF Detraining studien vil vi undersøke hvordan ulike nivåer […]
Les mer …

Fysisk aktivitet, atrieflimmer og forebygging av slag og død NEXAF Prevention er en epidemiologisk studie basert på data fra HUNT, Tromsøundersøkelsen […]
Les mer …