NEXAF – The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Initiative

Denne siden er under oppbygging. Mer informasjon kommer.

NEXAF er et nasjonalt initiativ med hovedformål å øke kunnskap om trening hos personer med hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. NEXAF består av flere studier som skal se på betydningen av trening for ulike grupper av atrieflimmer-pasienter.

Har du atrieflimmer? Les mer om sykdommen her.
Vil du delta i verdens største forskningssatsning på trening med atrieflimmer?
NEXAF ledes av Bjarne Martens Nes og Marius Myrstad


HER KAN DU LESE MER OM DE TRE STUDIENE I NEXAF:

The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Study (The NEXAF Study)

Gjennom NEXAF-studien ønsker vi å skaffe mer kunnskap om effektene av fysisk aktivitet hos personer med atrieflimmer. Spesifikke treningsanbefalinger finnes i liten grad for denne gruppa og både leger og pasienter er ofte usikre på om man bør trene, og i så fall hvor mye og hvordan. Forskningen som er gjort tyder likevel på at regelmessig trening reduserer generell risiko for alvorlig hjertesykdom og død, og potensielt reduserer atrieflimmerplager. I denne studien ønsker vi primært å undersøke hvordan et moderat fysisk aktivitetsnivå, i henhold til de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene, påvirker livskvalitet og symptomer ved atrieflimmer. Vi ønsker også å…

Les mer …

The NEXAF Detraining Study in athletes

The NEXAF Detraining Study vil undersøke hvordan ulike nivåer av treningsintensitet påvirker hyppighet og varighet av atrieflimmer-anfall. Dette er den første studien i verden i sitt slag. Mens regelmessig og moderat fysisk aktivitet og trening forebygger atrieflimmer, kan langvarig og hard utholdenhetstrening gjennom mange år utløste atrieflimmer hos noen. I denne studien ønsker vil å undersøke om en periode med redusert treningsintensitet kan føre til reduserte symptomer og reduksjon i atrieflimmer-anfall. Vi vil også undersøke hvordan ulike nivåer av treningsintensitet påvirker hjertemuskelen og ledningssystemet i hjertet. Studien ledes fra Bærum sykehus, men vil også inkludere studiedeltakere ved St.Olavs Hospital i…

Les mer …

The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Epidemiology Study

NEXAF III/arbeidspakke 3 er en epidemiologisk studie basert på data fra HUNT, Tromsøundersøkelsen og Birkebeinerstudien. Formålet med studien er å undersøke sammenhenger mellom atrieflimmer og fysisk aktivitet, samt effekter av fysisk aktivitet på slag og dødelighet hos individer med atrieflimmer. PROSJEKTMEDARBEIDERE: Prosjektleder:Bente MorsethProfessor ved Idrettshøgskolen – UiT Norges arktiske universitet bente.morseth@uit.noTlf. 40239585https://uit.no/ansatte/bente.morseth PhD-stipendiat:Kristoffer R. Johansenkristoffer.r.johansen@uit.nohttps://uit.no/ansatte

Les mer …