NEXAF Trial


Trening ved atrieflimmer
– en randomisert kontrollert multisenterstudie


Gjennom NEXAF-studien ønsker vi å skaffe mer kunnskap om effektene av fysisk aktivitet hos personer med atrieflimmer. Spesifikke treningsanbefalinger finnes i liten grad for denne gruppa og både leger og pasienter er ofte usikre på om man bør trene, og i så fall hvor mye og hvordan. Forskningen som er gjort tyder likevel på at regelmessig trening reduserer generell risiko for alvorlig hjertesykdom og død, og potensielt reduserer atrieflimmerplager.

This image has an empty alt attribute; its file name is test-av-kung-sture_16925447601_o.jpg
Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes / NTNU

I denne studien ønsker vi primært å undersøke hvordan et moderat fysisk aktivitetsnivå, i henhold til de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene, påvirker livskvalitet og symptomer ved atrieflimmer. Vi ønsker også å finne ut hvordan regelmessig aktivitet over en lengre periode påvirker mengden atrieflimmer, endringer i hjertets form og funksjon, kondisjonen og tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Halvparten av deltakerne i studien får tilbud om treningsoppfølging over 12 måneder. Enkelte økter innebærer oppmøte med trener, men mesteparten av treningen vil skje på egenhånd men med tett oppfølging av studiepersonell gjennom nye elektroniske løsninger som blant annet bruk av en treningsklokke og personlig nettside/app. Alle deltakere får også implantert en liten hjerterytmemonitor under huden som vil overvåke hjerterytmen kontinuerlig, samt grundige hjerteundersøkelser og kondisjonstesting ved oppstart og etter 12 måneder.

Studien er ledet av NTNU og St. Olavs Hospital, men vil også inkludere deltakere fra andre sykehus i Norge.

PROSJEKTMEDARBEIDERE:

NTNU/ St. Olavs Hospital:

Prosjektleder:
Bjarne Martens Nes, PhD, forsker.
bjarne.nes@ntnu.no

Medisinsk ansvarlig:
Jan Pål Loennechen,
Professor og kardiolog, St. Olav’s Hospital, Trondheim, Norway.
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Jan.pal.loennechen@stolav.no

Andreas Berg Sellevold
Stipendiat ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Lege i spesialisering ved Hjertemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital, Trondheim, Norway

Kristin Espolin Johnson
Stipendiat for the Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. MSc Biologi med spesialisering i fysiologi.

Jon Magne Letnes
Post doc,PhD, MD Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vegard Malmo
PhD, lege, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
vegard.malmo@ntnu.no


Bærum sykehus:

Marius Myrstad, PhD, overlege og forsker.
Marius.Myrstad@vestreviken.no
tlf 67502982

Arnljot Tveit
Avdelingssjef ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Overlege ved Atrieflimmersenteret, Bærum sykehus
Professor II ved Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Leder av Norwegian Atrial Fibrillation Research Network afib.no
arnljot.tveit@vestreviken.no


UiT Norges arktiske universitet / Universitetssykehuset Nord Norge

Maja-Lisa Løchen
PhD, professor og overlege, UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
maja-lisa.lochen@uit.no
https://uit.no/ansatte/maja-lisa.lochen

Pål Tande

Fedelix Brown
Fedelix.brown@unn.no

Bente Morseth
Professor ved Idrettshøgskolen – UiT Norges arktiske universitet
bente.morseth@uit.no
Tlf. 40239585
https://uit.no/ansatte/bente.morseth


Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – 213848 (Lenke til CRISTIN)