NEXAF Prevention

Fysisk aktivitet, atrieflimmer og forebygging av slag og død

NEXAF Prevention er en epidemiologisk studie basert på data fra HUNT, Tromsøundersøkelsen og Birkebeinerstudien. Formålet med studien er å undersøke sammenhenger mellom atrieflimmer og fysisk aktivitet, samt effekter av fysisk aktivitet på slag og dødelighet hos individer med atrieflimmer.


PROSJEKTMEDARBEIDERE:

Prosjektleder: Bente Morseth
PhD, professor, Idrettshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet
bente.morseth@uit.no
Tlf. 40239585
https://uit.no/ansatte/bente.morseth

PhD-stipendiat: Kristoffer R. Johansen
kristoffer.r.johansen@uit.no
https://uit.no/ansatte

MajaMaja-Lisa Løchen
PhD, professor og overlege, UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
maja-lisa.lochen@uit.no
https://uit.no/ansatte/maja-lisa.lochen

Marius Myrstad
PhD, overlege og forsker, Vestre Viken HF
Marius.Myrstad@vestreviken.no
tlf 67502982

Vegard Malmo
PhD, lege, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
vegard.malmo@ntnu.no
https://www.ntnu.no/ansatte/vegard.malmo

Bjarne Martens Nes
PhD, forsker, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
bjarne.nes@ntnu.no
https://www.ntnu.no/ansatte/bjarne.nes

Inger Ariansen
PhD, forsker, Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no

Trygve Berge
PhD, overlege og postdoc, Vestre Viken HF

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – 175586 (lenke til CRISTIN)