NEXAF gjestet NRK-podcast

Forrige uke var Marius Myrstad gjest i Norges mest populære treningspodcast, NRK-podcasten I det lange løp. Episoden inneholder en 45 minutter lang samtale mellom Myrstad og journalist Jann Post om temaet trening og atrieflimmer. Myrstad har forsket på sammenhengen mellom trening og atrieflimmer i mer enn 10 år og er initiativtakeren til NEXAF. Episoden, som du kan høre HER, innholder blant annet også et intervju med tidligere langrennsløper Thomas Alsgaard, som har slitt med atrieflimmer i en årrekke.

Hør podcasten her.

NEXAF representert på Birkebeinerrittet

Studien NEXAF Detraining var i helgen 26-27 august representert med stand i Håkons hall på Lillehammer i forbindelse med Birkebeinerrittet. Her kunne man møte forsker og hjertespesialist Turid Apelland og ta en prat om trening og atrieflimmer, samt få mer informasjon om NEXAF Detraining.

Turid Apelland

NEXAF Detraining er i gang

De første deltakerne er nå inkludert i studien NEXAF Detraining.

Studien har som mål å undersøke hvorvidt redusert treningsintensitet kan redusere mengden atrieflimmer blant idrettsfolk med anfallsvis atrieflimmer. Studiedeltakerne skal inkluderes i Melbourne, Australia, Leuven, Belgia, ved St.Olavs hospital i Trondheim og på Bærum sykehus. Første deltaker ble inkludert på Bærum sykehus i starten av januar. Dersom du driver regelmessig utholdenhetstrening og har fått atrieflimmer, kan du kanskje delta i studien. Se HER.

Birkebeiner II – Atrieflimmer hos eldre atleter

Hvis man skal finne ut hvem av de som har trent utholdenhet hele livet som har anfallsvis atrieflimmer, er det viktigere hvordan hjertets forkammer pumper enn hvor stort det er.

Et langt liv med regelmessig utholdenhetstrening gir store helsegevinster og idrettsutøvere lever i snitt lengre enn andre. Til tross for dette har de av oss som trener lengst og hardest høyere forekomst av atrieflimmer. I en studie av tidligere deltagere i Birkebeinerrennet på ski fant vi at risikoen for atrieflimmer økte med 16% for hvert tiår med trening.

Hos personer som ikke har trent utholdenhet hele livet er et stort hjerte vanligvis et tegn på sykdom, og vi kan bruke størrelsen på hjertets venstre forkammer til å si noe om risikoen for atrieflimmer. Hvis man skal prestere i skirenn som Birkebeinerrennet må hjertet kunne pumpe store mengder blod til oksygenkrevende muskulatur. Jo hardere fysisk anstrengelse, desto større belastning på hjertet.  Når anstrengelsen er som kraftigst, for eksempel i bakken opp til løypas høyeste punkt på Midtfjellet, pumper hjertet opp til 8 ganger så mye blod ut i kretsløpet som det gjør i hvile. Gjentatte harde belastninger over måneder og år, bidrar til at hjertet vokser. Store hjerter hos idrettsutøvere er som regel kun et tegn på hjertets fantastiske evne til å tilpasse seg mye trening, men gjør det samtidig vanskelig for leger å skille syke fra friske hjerter blant de som trener mest.

Lenke til artikkel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849678/

NEXAF på sykkel-VM i Belgia

Treningsindusert atrieflimmer var et av hovedtemaene under Pro@Heart Symposium i Leuven.

Forskere fra NEXAF og Birkebeiner-II-studien deltok sist helg på Pro@Heart Symposium i Leuven i Belgia. Symposiet samlet ledene forskere på feltet hjertesykdom hos idrettsutøvere, og ble arrangert i forbindelse med VM i landeveissykkel i Flanderen.

Årsaker til treningsindusert atrieflimmer og forandringer i hjertet som følge av langvarig hard trening var blant hovedtemaene som ble diskutert, og det var bred enighet om at videre forskning på dette temaet er viktig. Et annet viktig tema under symposiet var hvordan plutselig hjertestans hos idrettsutøvere kan forebygges.

Samarbeidspartnere i NEXAF Detraining André La Gerche, Melbourne, Australia, Guido Claessen, Leuven, Belgia, og Marius Myrstad, Bærum, Norge.

Turen til Belgia var også en fin anledning til å møte samarbeidspartnerne i NEXAF Detraining-studien. NEXAF Detraining ledes fra Bærum sykehus, og har som mål å inkludere idrettsutøvere med treningsutløst atrieflimmer både ved Bærum sykehus, St.Olavs Hospital, i Leuven, Belgia og i Melbourne, Australia. Du kan lese mer om studien HER. Er du interessert i å komme kontakt med forskerne – se HER.

Trening og atrieflimmer – en komplisert sammenheng?

Trening er utvilsomt bra for hjertet, men de aller mest aktive kan ha økt risiko for atrieflimmer sammenlignet med dem som trener lettere.

Hos yngre er atrieflimmer uvanlig, men tilstanden kan opptre selv hos friske og svært spreke personer. Faktisk er forekomsten påfallende høy hos noen av de aller sprekeste blant oss, mannlige skiløpere som har trent regelmessig og hardt gjennom mange år.

I en studie av norske menn over 65 år fant vi at deltakere i Birkebeinerrennet var friskere enn sine jevnaldrende og hadde lav forekomst de vanligste risikofaktorene for hjertesykdom. Allikevel hadde 13% atrieflimmer, like mange som blant andre norske menn i samme aldersgruppe. Utenlandske forskere har gjort lignende funn i studier av mannlige orienteringsløpere, maratonløpere og deltakere i Vasaloppet.

I en annen studie fant vi en sammenheng mellom regelmessig utholdenhetstrening flere ganger i uka og risiko for å utvikle atrieflimmer. Per tiår med trening økte risikoen for atrieflimmer med 16%, både blant birkebeinere og menn i befolkningen ellers. Sammenhengen var mindre tydelig hos kvinner. Under trening jobber hjertemuskelen mye hardere enn i hvile eller lett aktivitet. Dette medfører en belastning på hjertemuskulaturen som over tid kan gi varige endringer i hjertets struktur. Forkamrene i hjertet blir større, hjertemuskelcellene utsettes for strekk, ledningssystemet i hjertet påvirkes. Trolig spiller slike forandringer en sentral rolle i utviklingen av atrieflimmer hos idrettsutøvere.

Andre studier har vist at lettere fysisk aktivitet ikke øker, men reduserer risikoen for atrieflimmer. Dette skyldes at fysisk aktivitet har gunstige effekter på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Fysisk inaktive har altså klart høyere forekomst av atrieflimmer enn personer som mosjonerer jevnlig. Idrettsutøvere er friskere og lever lengre enn andre. Trening bedrer formen og hjertes funksjon. Hard trening, som for eksempel intervalltrening, ser ut til å være enda mer effektiv enn lettere trening for å bedre hjertehelsa.

Personer med anfallsvis atrieflimmer har vanligvis ingen symptomer mellom anfallene. De fleste kan trene som normalt så lenge de ikke har symptomer og vi vet ikke sikkert om plagene og anfallshyppigheten øker over tid dersom man fortsetter å trene. Ved førstegangs atrieflimmer bør alle undersøkes av lege før de fortsetter med hard trening. Dette er viktig fordi atrieflimmer i noen tilfeller kan være tegn på mer alvorlig hjertesykdom. I likhet med hos andre atrieflimmerpasienter, må en lege vurdere behov for å bruke blodfortynnende medisin for å forebygge hjerneslag, men yngre og ellers friske har i utgangspunktet lav risiko for hjerneslag.

Hva er atrieflimmer?

Atrieflimmer (forkammerflimmer) betyr at hjertets to forkamre ikke trekker seg sammen regelmessig slik de normalt skal. Det er anslått at minst 140 000 nordmenn har atrieflimmer, en hjerterytmeforstyrrelse som hos mange er forbundet med plager som hjertebank og redusert fysisk yteevne. Til tross for sykdommens utbredelse, er de underliggende årsakene kun delvis forklart, med høyt blodtrykk, overvekt, diabetes og underliggende hjertesykdommer er blant de viktigste risikofaktorene for å få atrieflimmer. I tillegg vet vi at forekomsten øker kraftig med økende alder.

Du kan lese mer om atrieflimmer her.

Er hard trening virkelig farlig?

Basert på det vi vet om sammenheng mellom trening og helse, er det ikke grunn til å fraråde ellers friske personer å trene hardt.

Forfatterne av en artikkel fra The Copenhagen City Heart Study undersøkte i 2015 hva som er den optimale treningsdosen sett i forhold til risiko for død. Studien undersøkte risiko for død blant danske kvinner og menn i løpet av 12-års oppfølging. Fysisk aktivitet og trening ble undersøkt ved hjelp av spørreskjema ved starten av studieperioden. 413 av studiedeltakerne som ble inkludert i analysen oppga at de var fysisk inaktive. 878 oppga ved studiens start at de var joggere og 40 av dem løp fort mer enn 4 timer i uken eller minst 3 ganger og til sammen 2,5 til 4 timer i uken. Blant de 40 mest aktive joggerne, var det 2 dødsfall i løpet av studieperioden. Forskerne foreslår en U-formet sammenheng mellom jogging og dødelighet, hvor de inaktive og mest aktive har høyest risiko for å dø, mens risikoen er klart lavere blant de som trener moderat. Rolig løping 2 til 3 ganger i uken oppgis som den optimale treningsdose for å redusere risikoen for å dø.

Her i Norge fikk resultatet ganske stor oppmerksomhet. Artikkelen ble omtalt på forskning.no under tittelen Løp sakte – lev lenger. Dagens Næringsliv valgte overskriften Farlig hardkjør på sin dekning av saken. Aftenposten fulgte opp med tittelen Hardtrening gir ingen helsegevinst.  

Resultatet i studien er overraskende for mange. Og når noe som vanligvis assosieres med sunnhet viser seg kanskje ikke å være bare fordelaktig, vekker det interesse. På samme måte som når rødvin omtales som sunt. 

Imidlertid har studien av de danske joggerne noen svakheter som begrenser muligheten til å trekke konklusjoner: I gruppen med de mest aktive joggerne var det kun 2 dødsfall, og et dødsfall til eller fra i denne gruppen ville endret resultatet av studien. Studier med så små grupper er forbundet med stor usikkerhet og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Det var heller ingen statistisk signifikant forskjell i dødelighet mellom gruppene som hadde trent. Videre er selv-rapportering av fysisk aktivitet forbundet med usikkerhet. Mengden jogging ble bare undersøkt ved studiens start og kan ha endret seg underveis. Videre ble bare om lag 1000 av de 19 000 danskene som opprinnelig deltok i studien inkludert i den aktuelle analysen. Resultatet kan være påvirket av at disse 1000 utgjør et selektert utvalg og sannsynligvis skiller seg både fra de andre studiedeltakerne og fra befolkningen ellers på mange måter. Ved oppfølging av deltagere over flere år vil personer som faller fra underveis også kunne skille seg fra dem som fortsetter å delta.

Studien har observert en sammenheng mellom treningsmengde og risiko for død, men kan i likhet med andre observasjonsstudier ikke påvise en sikker årsakssammenheng. Selv om man i observasjonsstudier har metoder for å justere for ulikheter som alder, utdanningsnivå, røyking og sykdom, kan man ikke utelukke at andre faktorer har hatt betydning for resultatet. Eksempler på slike faktorer, som er vanskelig å måle, er arvelig disposisjon, personlighet eller andre psykologiske trekk. Studien kan altså ikke bevise at forskjellen i dødelighet mellom gruppene av joggere skyldes forskjeller i trening.

Omtale av studiens svakheter og forbehold om resultatenes kvalitet er nesten fraværende i mediedekningen av denne forskningsartikkelen. Og overskriftene lover i dette tilfellet mer enn de kan holde. Det er vanskelig å være enig i at hard trening ikke gir noen helsegevinst, slik Aftenposten hevder i sin tittel. Andre studier har vist at både toppidrettsutøvere og supermosjonister ser ut til å leve lengre og ha lavere forekomst av de fleste sykdommer enn resten av befolkningen. Og selv hjertepasienter kan ha nytte av hard intervalltrening.

I dag har vi ikke sikker kunnskap om hva som er den optimale treningsdosen og svaret vil blant annet avhenge av hvilket utfall vi er interesserte i. For å bedre den generelle helsetilstanden i befolkningen er det viktigste å påvirke de inaktive til å bli litt aktive. For å bedre maksimalt oksygenopptak og kondisjon for den enkelte er hard trening mer effektivt enn rolig trening. Når det gjelder å forebygge død og hjertesykdom, er forskningsresultatene ikke entydige. Noen observasjonsstudier antyder en U-formet sammenheng lik den de danske forskerne foreslår, mens andre studier indikerer en positiv lineær sammenheng: Jo bedre fysisk form, desto lavere risiko for død og sykdom.

Villedende forskningsformidling kan skremme folk fra en aktiv livsstil. Men med dagens kunnskap ser jeg ikke grunn til å fraråde hard trening hos friske personer, og den omtale danske studien endrer ikke min oppfatning av dette.  

Denne teksten er tidligere publisert på http://www.forskerlivet.no

Oversiktsartikkel om forskning på trening med atrieflimmer

Til tross for at svært mange har atrieflimmer, er det mangel på anbefalinger for fysisk aktivitet og trening hos personer med atrieflimmer, inkludert idrettsutøvere som har atrieflimmer.

Forsker Marius Myrstad ved Bærum sykehus og medforfattere publiserte i 2019 en oversiktsartikkel om hva som finnes av forskning på dette temaet. De fant følgende:

Observasjonsdata tyder på at regelmessig trening er forbundet med økt levetid hos pasienter med atrieflimmer.

12 ukers systematisk trening kan redusere mengden av atrieflimmer og forbedre fysisk kapasitet med 10-16% hos pasienter med anfallsvis eller vedvarende atrieflimmer.

Trening kan forbedre fysisk kapasitet med 15-41% hos pasienter med permanent atrieflimmer.

Trening kan også forbedre livskvaliteten hos pasienter med atrieflimmer.

Ingen studier har undersøkt effekten av trening hos idrettsutøvere med atrieflimmer.

Selv om det er gjort lite forskning på feltet, konkluderer forskerne med at personer med atrieflimmer som hovedregel bør drive regelmessig fysisk aktivitet, etter at man har vært undersøkt hos spesialist med tanke på underliggende hjertesykdom.

Det finnes for lite forskningsdata til at man kan gi generelle råd om hvordan idrettsutøvere med atrieflimmer skal trene.

HER kan du lese hele oversiktsartikkelen: https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-018-1361-9 f