NEXAF Detraining er i gang

De første deltakerne er nå inkludert i studien NEXAF Detraining.

Studien har som mål å undersøke hvorvidt redusert treningsintensitet kan redusere mengden atrieflimmer blant idrettsfolk med anfallsvis atrieflimmer. Studiedeltakerne skal inkluderes i Melbourne, Australia, Leuven, Belgia, ved St.Olavs hospital i Trondheim og på Bærum sykehus. Første deltaker ble inkludert på Bærum sykehus i starten av januar. Dersom du driver regelmessig utholdenhetstrening og har fått atrieflimmer, kan du kanskje delta i studien. Se HER.