NEXAF på TV2

Verdens første randomisert studie av idrettsutøvere med atrieflimmer

Heldigvis er atrieflimmer relativt sjeldent hos eller friske og spreke personer. Men langvarig hard trening ser ut til å øke risikoen for å få atrieflimmer, og studier blant deltakere i Birkebeinerrennet og andre lignende konkurranser i utholdenhetsidretter har vist en overraskende høy forekomst av atrieflimmer.

I studien Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer (NEXAF Detraining) skal vi undersøke betydningen av treningsintensitet for sykdomsforløpet. I forbindelse med at flere toppidrettsutøvere har fortalt om sine hjerteproblemer i media, ble NEXAF tidligere i år omtalt på tv2.no:

https://www.tv2.no/a/11893816/