Velkommen til NEXAF

I 2021 starter tre forskningsprosjekter som skal undersøke ulike aspekter av fysisk aktivitet og trening blant personer med atrieflimmer. Studiene har sitt utspring fra det norske atrieflimmer forskernettverket afib.no, og utgjør til sammen NEXAF – The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Initiative. Du kan allerede nå lese mer om alle studiene på denne siden.

Én studie, som baserer seg på allerede innsamlede data, er allerede godt i gang. De to kliniske NEXAF-studiene er under planlegging og starter opp i løpet av høsten 2021. Informasjon om deltakelse i disse studiene vil komme på nexaf.no.