Første studiedeltaker inkludert i Melbourne

Studien NEXAF Detraining er godt i gang på Bærum sykehus og så langt har 10 deltakere blitt inkludert på Bærum. Nylig ble første australske deltaker inkludert i studien ved Baker Heart and Diabetes Institute i Melbourne. NEXAF Detraining ledes og organiseres av Bærum sykehus, med deltakelse fra Baker Institute i Melbourne, universitetssykehuset i Leuven i Belgia og St.Olavs Hospital i Trondheim.