NEXAF II -Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer

The NEXAF Detraining Study vil undersøke hvordan ulike nivåer av treningsintensitet påvirker hyppighet og varighet av atrieflimmer-anfall. Dette er den første studien i verden i sitt slag.

Mens regelmessig og moderat fysisk aktivitet og trening forebygger atrieflimmer, kan langvarig og hard utholdenhetstrening gjennom mange år utløste atrieflimmer hos noen. I denne studien ønsker vi å undersøke om en periode med redusert treningsintensitet kan føre til reduserte symptomer og reduksjon i atrieflimmer-anfall. Vi vil også undersøke hvordan ulike nivåer av treningsintensitet påvirker hjertemuskelen og ledningssystemet i hjertet.

Studien ledes fra Bærum sykehus, men vil også inkludere studiedeltakere ved St.Olavs Hospital i Trondheim, i Belgia og i Australia.

Du kan delta i studien hvis du

  • Har anfallsvis atrieflimmer
  • Driver utholdenhetstrening minst 5 timer i uka

Deltakerne i studien vil få implantert en liten hjerterytmemonitor under huden (på brystet), som vil overvåke hjerterytmen 24 timer i døgnet i inntil 2 år. Selve studieperioden er på 5-6 måneder, og i 4 av månedene må deltakerne følge et spesielt treningsopplegg: Deltakerne vil bli trukket ut til enten å trene hardt med høy intensitet minst 3 ganger i uka, i tillegg til vanlig trening, eller å kun trene med moderat intensitet. Alle studiedeltakere vil få grundig hjerteundersøkelse og målinger av maksimalt oksygenopptak.


Vil du vite mer om studien kan du registrere deg her, så ringer vi deg for en prat om atrieflimmer og trening:


Prosjektmedarbeidere:

Bærum Sykehus

Prosjektleder:
Marius Myrstad, PhD, overlege og forsker.
Marius.Myrstad@vestreviken.no
tlf 67502982

Turid Apelland
Stipendiat og kardiolog
Turid.Apelland@vestreviken.no
tlf 67809897

Arnljot Tveit
Avdelingssjef ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Overlege ved Atrieflimmersenteret, Bærum sykehus
Professor II ved Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Leder av Norwegian Atrial Fibrillation Research Network afib.no
arnljot.tveit@vestreviken.no

Sophia Onarheim
Kardiologisk sykepleier ved Forskningsavdelingen,
Bærum sykehus
Sophia.Onarheim@vestreviken.no

Steve Enger
Ekkotekniker og intensivsykepleier ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Steve.Enger@vestreviken.no

Kristine Seland Folkenborg
Avdelingskonsulent i Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Nettverkskoordinator i Norwegian Atrial Fibrillation Research Network afib.no
Kristine.Seland.Folkenborg@vestreviken.no
tlf: 67809857


St. Olavs Hospital

Jan Pål Loennechen
Professor og kardiolog, St. Olav’s Hospital, Trondheim, Norway.
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vegard Malmo
PhD, lege, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
vegard.malmo@ntnu.no


Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – 212748 (Lenke til CRISTIN)Kategorier:Ukategorisert

Stikkord: