The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Epidemiology Study

NEXAF III/arbeidspakke 3 er en epidemiologisk studie basert på data fra HUNT, Tromsøundersøkelsen og Birkebeinerstudien. Formålet med studien er å undersøke sammenhenger mellom atrieflimmer og fysisk aktivitet, samt effekter av fysisk aktivitet på slag og dødelighet hos individer med atrieflimmer.


PROSJEKTMEDARBEIDERE:

Prosjektleder:
Bente Morseth
Professor ved Idrettshøgskolen – UiT Norges arktiske universitet

bente.morseth@uit.no
Tlf. 40239585
https://uit.no/ansatte/bente.morseth

PhD-stipendiat:
Kristoffer R. Johansen
kristoffer.r.johansen@uit.no
https://uit.no/ansatte